วิธีแจ้งการโอนเงิน

บัญชีธนาคารของบริษัท

ธนาคารไทยพาณิชย์
406-102334-6
ชื่อบัญชี Mister Yunchuan Zhang

ธนาคารกสิกรไทย
581-2-17404-7
ชื่อบัญชี Mr. Yunchuan Zhang